اخبار بازاریابی | سازمان بازاریابی نگرش | برندسازی

Google Ad Manager

استراتژی Google Ad Manager

Google Ad Manager مدیر تبلیغات گوگل (Google Ad Manager) اولین مزایده قیمتی خود برای ویدیوها و شوهای برنامه نویسی شده آغاز کرد این تصمیم بخاطر درخواست

ادامه مطلب »