اخبار بازاریابی | سازمان بازاریابی نگرش | برندسازی

روند بازاریابی در سال ۲۰۱۸

روند بازاریابی در سال ۲۰۱۸

روند بازاریابی در سال ۲۰۱۸ ۱- ادغام فعالیت های بازاریابی در چرخه زندگی مشتری با توجه به افزایش پیچیدگی بازاریابی و بازاریابی دیجیتال ، تکنیکهای بازاریابی مانند نقشه برداری سفر مشتری (رصد

ادامه مطلب »