اخبار بازاریابی | سازمان بازاریابی نگرش | برندسازی

اخبار بازاریابی | سازمان بازاریابی نگرش | برندسازی

توجه مهم!

به اطلاع می رسانیم سازمان بازاریابی نگرش٬ در ۷ سال گذشته٬ به هیچ شخص یا شرکتی جهت هر گونه فعالیت بازاریابی داخلی٬ فروش پکیج و بسته های مختلف و ... تماسی نگرفته و نمیگیرد!

سالهاست این سازمان فقط در زمینه بازاریابی خارجی برای شرکت های خارج از ایران فعالیت میکند.

هر شخص یا شرکتی با هر عنوانی خود را وابسته به این سازمان معرفی کند٬ قطعا کلاهبردار بوده و پیگرد قانونی دارد!