بازاریابی نامطلوب

بازاریابی در صنایع کوچک نامطلوب است

بازاریابی نامطلوب در صنایع کوچک

بازاریابی یکی از اصلی ترین بخش های توسعه و سودآوری کسب و کارها به شمار می رود که به منظور پیشرفت و آشنایی مردم و سودآوری شرکت ها، و بهبود شرایط شرکت های کوچک می باید با بازاریابی آشنا شده  و آن را به خوبی بشناسند. 

مدیرعامل شرکت بازاریابان تجارت جهانی و موسس سایت اتاق بازاریابی ایران، حمید بروغنی، ضمن بیان اینکه روند بازاریابی و جایگاه این صنعت در میان صنایع کوچک غیرمطلوب است اذعان داشت که شرکت های کوچک برای موفقیت می باید از سیستم مدیریت بازاریابی قدرتمند بهره مند شوند تا بتوانند به سودآوری و موفقیت برسند. 

بروغنی در ادامه افزود: شرکت های کوچک برای بهبود شرایط خود باید با بازاریابی آشنا شده و آن را به خوبی بشناسند.

عده ای از شرکت ها نه تنها توان مدیریت بازاریابی را ندارند، بلکه حتی از درک علت و فلسفه وجود مدیریت بازاریابی نیز عاجزند و نمیتوانند در بازاریابی موفق بوده و به سودآوری درخور توجه دست یابند. 

شرکت های کوچک بیش از شرکت های بزرگ با چنین شرایطی دست به گریبان هستند و مدیران این شرکت ها بیشتر بر روی تبلیغات و فروش محصول تمرکز دارند. 

مطالب بیشتر
راهکارهایی برای خلق برند
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید