دانشگاه صنعتی دانمارک

 (به دانمارکی: Danmarks Tekniske Universitet)(به انگلیسی: Technical University of Denmark) یا به طور مخفف DTU دانشگاھی در شمال شھر کپنھاگ در کشور دانمارک است. این دانشگاه در سال ۱۸۲۹میلادی با پیشقدمی ھانس کریستین اورستد، به عنوان اولین دانشگاه پلی تکنیک در دانمارک تأسیس شد. امروزه این دانشگاه به عنوان یکی از برترین مؤسسات تکنولوژی اروپا و برترین دانشگاه فنی مھندسی اسکاندیناوی به شمار میآید