دانشگاه کپنھاگ

دانشگاه کپنھاگ (به دانمارکی: Københavns Universitet) قدیمیترین دانشگاه و مرکز تحقیقاتی در کشور دانمارک، شھر کپنھاگ است. این دانشگاه در سال۱۴۷۹ میلادی تاسیس شد. ھم اکنون بیش از ۳۷،۰۰۰ دانشجو دارد. اکثریت دانشجویان دانشگاه کپنھاگ را زنان تشکیل میدهند