دفاتر سازمان بازاریابی نگرش در داخل و خارج از کشور

 

تهران

ایمیل: info@negaresh.org

فکس:  ۴۲۶۹۴۴۷۹-۰۲۱

دفتر مرکزی

آمریکا

مدیرعامل شرکت تجارت بین الملل پینچال- مدیرفروش شرکت آوین دریوک- مدیر بخش صادرات صنایع غذایی پادمیرا

ایمیل: usa1@negaresh.org

تماس: 0017023359185

مهندس آرش کیان