DBA

دوره DBA

دوره DBA مخفف Doctor of Business Administration است که دوره عالی مدیریت حرفه ای کسب و کار در مقطع دکترا می باشد و تمام زنجیره های اصلی یک مدیریت ماننده ایده پردازی، بازاریابی، زنجیره تامین، تولدی، توزیع، منابع انسانی، برنامه ریزی و …. را در بر می گیرد. هدف از برگزاری رشته DBA آموزش و تربیت و توانمندسازی مدیرانی کارآمد برای سطوح عالی مدیریتی در شرکت ها می باشد
توان مدیریت و رهبری به بهترین نحو یکی از پایه های اصلی موفقیت در هر سازمانی می باشد.

دوره های DBA بیش از پرداختن به مباحث نظری به موارد کاربردی و مهارتی جهت ارتقا توان مدیریتی دانش پذیران می پردازد.
در این دوره مدیرانی حرفه ای و آینده نگر با دانش و مهارت های مدیریت کسب و کار آموزش داده می شوند تا بتوانند در تدوین جهتگیرهای راهبردی و مدیریت و همچنین حل مسائل واقعی محیط کار کمک کننده باشند.
مخاطبین دوره
مخاطبین این دوره شامل:
– مدیران ارشد
– مدیران میانی
– مشاوران
– کارشناسان ارشد بنگاه های تولیدی وخدماتی می باشند

برای ورود به این دوره ها موارد زیر مورد نیاز میباشد:
دارا بودن مدرک کارشناسی برای دوره MBA و دارابودن مدرک کارشناسی ارشد برای دوره DBA
– در شرایط ورود به دوره تنها توان و قابلیت‌های مدیریتی داوطلبان در نظر گرفته می‌شود، بدیهی است که با توجه به محدودیت ظرفیت کلاس ها و دوره برای اولویت دادن در امر پذیرش نیاز به بررسی رزومه متقاضیان می باشد.
– قبل از مرحله ثبت نام نهایی از داوطلبان یک مصاحبه در مورد توانایی های متقاضی انجام خواهد شد.

گواهینامه
پس از طی دروس و دفاع از پایان نامه به دانش آموختگان گواهینامه دوره دکترای حرفه ای مدیریت کسب و کار
(DBA) مورد تایید وزارت علوم و تحقیقات اهدا می شود