دوره های پودمانی با همکاری دانشگاه جامع علمی-کاربردی

دوره های پودمانی سازمان نگرش

سازمان بازاریابی نگرش با همکاری دانشگاه جامع علمی – کاربردی اقدام به برگزاری دوره های آموزشی در قالب دوره های پودمانی برای شرکت ها و سازمان ها و اشخاص نموده است که به موجب آن هر فرد پس از گذراندن ۴ پودمان امکان دریافت یک مقطع تحصیلی دانشگاهی را دارد. مدارک قابل ارائه ٬‌مدارک رسمی دانشگاه جامع علمی – کاربردی بوده و قابلیت ارائه به سازمان ها و شرکت ها را داشته و یا در صورت تمایل متقاضی ، امکان ادامه تحصیل برای مقاطع بعدی میسر خواهد بود.

دانشگاه جامع علمی – کاربردی به عنوان دانشگاه نسل سوم، تنها متولی نظام آموزشی علمی و کاربردی است که تحت نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اداره می شود.

امکان تعریف سیلابس های دروس با نظارت دانشگاه و متناسب با نیاز متقاضی وجود داشته و همچنین برای راحتی هرچه بیشتر متقاضیان امکان برگزاری این دوره ها در محل شرکت و سازمان متقاضیان (در صورتی که متقاضی سازمانی و یا شرکتی بوده و شرکت کنندگان بیش از ۱۰ نفر باشند) نیز وجود دارد.

دانشگاه علمی- کاربردی در سال ۱۳۷۰ توسط جناب آقای دکتر ابتکار و برمبنای مدل آموزشی comminity college به ایران آورده شده با هدف فراهم آوردن موجبات مشارکت سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی دولتی و غیر دولتی برای آموزش نیروی انسانی متخصص و مورد نیاز بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور راه اندازی شد، به نحوی که دانش‌آموختگان بتوانند برای فعالیتی که به آن‌ها محول می‌شود، دانش و مهارت لازم را کسب نمایند.