13

حوزه مدیرعامل

45

مدیران و مشاوران

78

کارشناسان بازاریابی

48

کارشناسان

چارت سازمانی
5 (100%) 10 votes