چشم انداز

سازمان بازاریابی و برندسازی نگرش ٬ متشکل از گروهی برپایه همکاری و همراهی متخصصین و افراد تحصیلکرده در حوزه های مختلف می باشد و قصد دارد تا در فضای مجازی با انجام خدماتی نظیر مشاوره ، آموزش ، بازاریابی ، برندسازی و غیره ٬ خدمات خود را با هزینه های به صرفه و معقول به دست تمامی شرکت های رو به توسعه و هم میهنان عزیز در هر نقطه ای از ایران برساند و از این طریق علاوه بر بکارگیری افراد متخصص به افزایش بهره وری و همچنین اشتغال زایی در ایران کمک نماید.
سازمان بازاریابی نگرش بر آن است تا بتواند تا سال ۱۳۹۷ شمسی تعداد اعضا خود را در زمینه های گوناگون به بیش از ۸۰۰۰ نفر رسانده و نمایندگی های خود را در تمامی استانها و شهرهای ایران راه اندازی نمایند و به عنوان کارآفرین برتر در فضای مجازی معرفی شود. در طول مسیر پیشرفت سازمان بازاریابی نگرش ۱۰٪ از عایدی سایت به صرف امور خیریه و ایتام خواهد شد.
امید است بتوانیم با همراهی متخصصین و افراد تحصیلکرده گامی بزرگ در راستای بهبود اوضاع بازاریابی و فروش کسب و کارها برداشته و به بهره وری هرچه بیشتر تولیدات داخلی کمک نماییم.