bazaryabihessi

بازاریابی حسی

بازاریابی حسی
۵ (۱۰۰%) ۳ votes

بازاریابی حسی

برای ایجاد ارزش افزوده برای مشتریان هدف نیاز به شناسایی و تامین نیازها و علائق مشتری به روشی سودآور است. با شناخت این عوامل یک رابطه دو جانبه با مشتری ایجاد می شود و باعث می شود که آنها شخصیت برند را وارد زندگی خود کنند. به این فرآیند بازاریابی حسی گفته میشود.

بازاریابی حسی نوعی بازاریابی است که با مصرف کننده در سطوح گوناگونی ارتباط برقرار میکند. این سبک بازاریابی نه تنها مبتنی بر ذهن هیجانی مصرف کننده ساخته و طراحی می شود بلکه به ذهن شناختی و حسی وی نیز مربوط می شود برای اینکه موضوع را ساده کنیم باید بگوییم که بازاریابی حسی بر یک تجربه تمام عیار مشتری از برند ومحصول و واکنشهای وی پایه گذاری شده است.

تفاوت بین بازاریابی حسی و بازاریابی سنتی

 بازاریابی سنتی سعی می کند تا فروش را بر پایه اظهار و ارائه مزیت ها و ویژگی های محصول انجام دهد در حالیکه بازاریابی حسی برای مصرف کنندگان این امکان و فضا را فراهم می آورد تا خودشان محصول را تجربه و آزمایش کنند وقتی بازاریابی حسی را به درستی اجرا کنیم می توانیم ناظر بر توفیق آن در ایجاد وفاداری به برند و مروجین برند باشیم به عنوان بازاریاب همیشه بایستی خود را در جای مشتری بگذاریم و از خود بپرسیم آنها وقتی با خرده فعالیت های بازاریابی ما مواجه می شوند چه فکر می کنند و چه احساسی دارند.

واقعیت دنیای امروز ما این است که افراد بیش از اندازه سرشان شلوغ است هر کس که صبح از خواب بیدار می شود یک فهرست از کارهای در دست اقدام دارد و دوست دارد انها را به انجام برساند.

بازاریابی حسی بدون توقف افراد در انجام کارهایشان با ورود به روال عادی و طبیعی زندگی مصرف کنندگان شرایطی را فراهم می اورد تا آنها برند ومحصول را در شرایطی مفرح و به یاد ماندنی تجربه کنند. این یک هدف کمپین بازار یابی حسی است.

نوع ارتباط با مصرف کنندگان همیشه از چالش های بزرگ بازاریابی بوده است در گذشته پیامهای یک طرفه با همه مخاطبان با یک جمله و لحن و آهنگ حرف می زد مسئله اینجا بود که بازارها ماهیتا با یکدیگر فرق دارند. مثلا یک نوجوان در برابر یک پیام خاص واکنش احساسی متفاوتی در مقایسه با یک بزرگسال از خود بروز می دهد.

امروزه مشتری می خواهد درگیر فرایند بازاریابی شرکتها شود آنها نمی خواهند فقط یک شنونده  پیامهای یک طرف شرکتها باشند آنها می خواهند با شرکتها حرف بزنند اظهار نظر کنند، انتقاد کنند و…. اگر گوش شنوایی نباشد فکر می کنید امکان همراهی باز هم وجودداشته باشد؟

مطابق با اظهارنظر Berned Schmitt یکی از بزرگان بازاریابی حسی  و از استادان مدرسه عالی کسب و کار دانشگاه کلمبیا بازاریابی حسی با چهار ویژگی مهم قابل تمایز است.

_ تمرکز بر تجربیات مصرف کننده

_ مصرف را یک تجربه به هم پیوسته و یکی دانستن

_ به رسمیت شناختن هر دو محرکهای عقلی و هیجانی برای خرید و مصرف

_ استفاده از متدولوژیهای گوناگون و متنوع

بازاریاب ها می توانند از سازه های حسی استراتژیک برای ایجاد انواع مختلف تجربیات مصرفی برای مشتریان استفاده کنند.

این سازه های حسی که در بازاریابی حسی مدیریت می شوند عبارتند ازتجربیات حسی SENSE تجربیات احساسی FELL، تجربیات شناختی خلاقانه THINK، تجربیات فیزیکی رفتار و سبک زندگی ACT و تجربیات هویت اجتماعی ناشی از ارتباط با یک گروه مرجع یا فرهنگ RELATE.

بنابراین بازاریابی حسی تنها نمایش گردهمایی، تست نمونه یا سمپلینگ نیست بلکه ایجاد تجربه های کلی است که تجربه های افراد را به صورت یک سمفونی و اهنگ یا تصویری کلی یکپارچه می کند.

مزایای بازاریابی حسی

بازاریابی حسی یک رویکرد شگفتی آور برای حضور شخصیت یک برند در زندگی روزمره است به طور مثال اگر می خواهید برای یک نوشابه انرژی زا با مشتریان هدف تیپ ورزشی یا افراد پر انرژی و با شخصیت برند فعال و پرجوشش به فعالیت بازاریابی حسی بپردازید تجربه تعاملی با یستی مبتنی بر همین ویژگیهای پر انرژی بودن، فعال بودن نظیر نوعی بازی پریدن بر روی تور آکروبات که با نشانه های برند مورد نظر تزئین شده طراحی شود این محصول به عنوان بخشی از تجربه ای که از طریق امتحان کردن آن حاصل می شود در اذهان مشتریان متمایز خواهد شد وتصویر برند از طریق تناسب رنگ منظره و احساس کردن مجموعه ای حسی ایجاد می شود .

وقتی یک مصرف کننده با برند درگیر می شود وی با مجموعه ای از ادراکات در مورد ارزشهای بیاد ماندنی آن برند تنها گذاشته شده و به طور خودکار این محصول را با آن شخصیت (برند) در ادراک خود وابسته و مرتبط خواهد کرد .اگر چنین تجربه ای به نحوی اثر بخش هدف گذاری شد و مشتری هدف را پوشش دهد آنگاه خواهد توانست با هدفهای الهام بخش و سبک زندگی مصرف کننده به عنوان یک ارتباط عینی و واقعی متصل شده و ارتباط برقرار کند و به تقویت ارتباط بین برند و خریدار منجر شود.

بازاریابی حسی همچنین موجب حمایت و طرفداری از برند می شوداین روش باعث تبلیغات دهان به دهان از طریق توصیه های فردی می شود که حاصل احساس مصرف کنندگان دراثر ارزش افزوده تجربه زنده برند بوده و از طریق یک تعامل مناسب با آنها مرتبط شده است نتایج صریح این روش تقویب ارتباط با برند، افزایش سطح وفاداری مشتری و در نتیجه یک رویکرد استراتژیک بلند مدت به دستیابی و حفظ سهم بازار است گاهی اوقات محصول ویژگی های و مزایای جدیدی که فقط با تجربه کردن برای مصرف کننده قابل درک است را به نمایش در می اورد و به همین علت هم تلاش های  بازاریابی حسی براین اساس قرار دارد تا بازدید کنندگان را به تجربه محصول تشویق کند.

زمانی که با یک ایده بزرگ برای یک کمپین حسی مواجه هستید برای اینکه بیشترین نتایج و ارزش را حاصل کنید بایستی شخصیت برند و ارزشهای برندرا به همراه الهامها و سبک زندگی مشتریان هدف در مرکز این فعالیت قرار دهید منظور این نیست که ویژگی و مزایای محصول اهمیت ندارند بلکه وقتی تجربه های زنده برند به صورت چهره به چهره و رو در رو اجرا می شود به ایجاد یک سکوی ایده آل برای نمایش ویژگی ها و مزایای آن محصول منجر می شود زیرا محصول در زندگی واقعی مصرف کننده به تجربه در میآید.

یک کمپین بازاریابی حسی با آوردن شخصیت برند به صحنه‌ی زندگی مبین پیامهای پیچیده و دقیقی می شود که رویکردهای سنتی به راحتی قادر به انجام آن نیستند این روش خصوصا از نظر ارتباط برقرار کردن با شخصیت و ارزش برندهای پیچیده دارای اهمیت است با این روش می توان با سبک زندگی مورد علاقه مشتری نیز ارتباط برقرار کرد.

تجربه ها شخصیت برند را به زندگی می آورند و این کار را از طریق ایجاد شرایطی انجام می دهند که طی آن مصرف کنندگان با شرکت در تجربه های دو طرفه و تعاملی به طور خودکار آن ارزشهای حسی را با محصول و برند آن وابسته و مرتبط می کنند با انجام چنین کاری مزایای مهمی کسب می شود که یکی از آن ها تمایزی روشن و واضح است برخی محصولات هستند که بایستی در یک بخش اشباع شده به رقابت بپردازند یعنی در بخشی که تمایز از طریق ویژگی های محصول کار سختی است با ایجاد یک تجربه ی برند که یک ارتباط حسی با مصرف کنندگان هدف برقرار میکند یعنی مصرف کنندگانی که احتمال وفاداری آنها به برند بیشتر است  شرکت می تواند سهم بازار خود را تثبیت کرده و از اتکا به فعالیتهای چاشنی فروش  خودداری کند.

بازاریابی حسی در واقع یک رویکرد بسیار اثر بخش برای هزینه ها است چنانچه هزینه های اجرای رویکردهای سنتی را با هزینه های اجرای یک استراتژی حسی مقایسه کنیم معلوم می شود که وقتی تجربه زنده برنددر قلب کمپین قرار داشته باشد بازگشت سرمایه در دراز مدت بیشتر خواهد بود.

0 پاسخ ها

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا می خواهید به بحث بپیوندید؟
در صورت تمایل از راهنمایی رایگان ما استفاده کنید!!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

18 − 4 =