برنامه بازاریابی آنلاین

/
برنامه بازاریابی آنلاین سه ساله مرده است (و روزانه تغییر می کند) ب…

اهمیت سنجش بازار

/
اهمیت سنجش بازار سال های زیادی است که مبالغ زیادی صرف سنجش بازار…

سه سطح بازاریابی در شرکت ها

/
سه سطح بازاریابی در شرکت ها شرکت ها به منظور تامین نیازها و پاس…

بازاریابی چابک چیست

/
بازاریابی چابک چیست ؟  بازاریابی چابک مفهومی است که از سازما…
کمپین بازاریابی

طرح بازاریابی

/
طرح بازاریابی طرح بازاریابی یا مارکتینگ پلن، بخشی از یک طرح کسب و کار است…

تاریخچه آموزش الکترونیکی

/
تاریخچه آموزش الکترونیکی در ایران و جهان در سال ۱۸۹۲ آموزشی ا…

انواع یادگیری

/
انواع یادگیری در آموزش های مجازی یادگیری های مختلفی برای اف…

مزایای استفاده از آموزش الکترونیکی

/
مزایای استفاده از آموزش الکترونیکی و آنلاین برای آموزش پرسنل در…

تصمیم گیری صحیح برای اول بودن

/
تصمیم گیری صحیح برای اول بودن این تصمیم های تجاری، شما را در…

روش متقاعد سازی در مذاکره

/
روش متقاعد سازی در مذاکره روش متقاعد سازی در مذاکره :همه ما به روش…