contentmarketing

شروع بازاریابی محتوا

/
شروع بازاریابی محتوا شروع بازاریابی محتوا :بازاریابی حرفه ای-استرا…
segmentation

تقسیم بندی بازار

/
تقسیم بندی بازار تقسیم بندی بازار ،پروسه تقسیم یک بازار بزرگ …
customer-loyality

وفادار سازی مشتریان

/
وفادار سازی مشتریان از آنجایی که مشتری رکن اصلی هر کسب و کاری به شمار …
bazaryabihessi

بازاریابی حسی

/
بازاریابی حسی برای ایجاد ارزش افزوده برای مشتریان هدف نیاز به شناسا…
maharatertebati

راه هایی برای مهارتهای ارتباطی

/
راه هایی برای مهارتهای ارتباطی برقراری ارتباط موثر یکی از مهم ترین مهار…

افکار منفی را بیرون کنید

/
افکار منفی را بیرون کنید افکار منفی را بیرون کنید و به آرامش ذهن…
mozaakere

سی ثانیه تا موفقیت

/
سی ثانیه تا موفقیت سی ثانیه تا موفقیت : لحن مذاکره مطلوب تاثیر بسیار …
strategy

استراتژی بازاریابی قوی داشته باشید

/
استراتژی بازاریابی قوی داشته باشید فرقی نمی کند که شما جزء یکی از ۵۰۰ شرک…
advertisement

AIDA در فروش

/
AIDA در فروش مدل AIDA روش و اصول فروش را شرح می‌د…
customer-loyality

بازگرداندن مشتری

/
بازگرداندن مشتری چگونه مشتریان از دست رفته را از آن خود کنم؟ …