RD

انواع تحقیقات بازاریابی

/
انواع تحقیقات بازاریابی ۱-   تحقیقات بازاریابی کتابخانه ای : بیشتر پر…
couples-problem

مشکلات شخصی در بازاریابی

/
از بین بردن مشکلات شخصی در بازاریابی آیا دقیقا می دانید در مورد برنامه ها…
sales-technique

اصول آداب معاشرت تجاری

/
اصول آداب معاشرت تجاری آنچه در پی می آید بخش هایی از کتاب «ا…

نکات بازاریابی شبکه ای

/
نکات بازاریابی شبکه ای که هر بازاریاب باید بداند وینسنت ج. کلسلی که…

بازاریابی نگرش

/
بازاریابی نگرش همانطور که میدانیم با ورود رقبای داخلی و خارجی …