کودک_کارآفرین

کودک شما کارآفرین می شود

/
شش علامت که نشان می دهد کودک شما کارآفرین می شود در کره جنوبی تولد یک س…
kasbokar

۱۰ قانون موفقیت در کارآفرینی

/
۱۰ قانون موفقیت در کارآفرینی در اوضاع اقتصادی حال حاضر دنیا تنها کسا…
karafarinimodiriat

کارآفرینی و تفاوت آن با مدیریت

/
کارآفرینی و تفاوت آن با مدیریت کارآفرینی (Entrepreneur)واژه ای است که ممکن…
financial-faults

از این اشتباهات مالی اجتناب کنید

/
از این اشتباهات مالی اجتناب کنید تا ثروتمند شوید مردم همیشه ای…
broken

نظریه پنجره شکسته

/
نظریه پنجره شکسته نظریه پنجره شکسته :در نظر بیارید که ساختمانی خا…