نوشته‌ها

بازاریابی با باشگاه مشتریان

/
بازاریابی با باشگاه مشتریان ۱- دسته بندی مشتریان به روش صحیح شر…
positioning

بازاریابی و جایگاه یابی

/
بازاریابی و جایگاه یابی بازاریابی و جایگاه یابی :یکی از موضوعا…
bazaryabi

بازاریابی های مناسب برای ایران

/
بازاریابی های مناسب برای ایران در اینجا سعی بر این است تا پار…
0

دیگران چه دیدی نسبت به شما دارند

/
دیگران چه دیدی نسبت به شما دارند دید دیگران نسبت ما خیلی مهم است …