نوشته‌ها

segmentation

تقسیم بندی بازار

/
تقسیم بندی بازار تقسیم بندی بازار ،پروسه تقسیم یک بازار بزرگ …
customer-loyality

وفادار سازی مشتریان

/
وفادار سازی مشتریان از آنجایی که مشتری رکن اصلی هر کسب و کاری به شمار …
bazaryabihessi

بازاریابی حسی

/
بازاریابی حسی برای ایجاد ارزش افزوده برای مشتریان هدف نیاز به شناسا…
maharatertebati

راه هایی برای مهارتهای ارتباطی

/
راه هایی برای مهارتهای ارتباطی برقراری ارتباط موثر یکی از مهم ترین مهار…
mozaakere

سی ثانیه تا موفقیت

/
سی ثانیه تا موفقیت سی ثانیه تا موفقیت : لحن مذاکره مطلوب تاثیر بسیار …
jazab

حرف بزنید و جذاب باشید

/
حرف بزنید و جذاب باشید حرف بزنید و جذاب باشید .بیشتر اوقات زن…
0

دیگران چه دیدی نسبت به شما دارند

/
دیگران چه دیدی نسبت به شما دارند دید دیگران نسبت ما خیلی مهم است …
کمپین بازاریابی

راه اندازی کمپین بازاریابی

/
راه اندازی کمپین بازاریابی هفت گام یا پیش‌نیاز برای راه‌انداختن…
Business-Strategy-1

ایجاد یک استراتژی بازاریابی B2B

/
ایجاد یک استراتژی بازاریابی B2B   کلید طلایی ایجاد یک استراتژی باز…
marketingservice

خدمات بازاریابی

خدمات بازاریابی خدمات سازمان بازاریابی نگرش در حوزه خدمات بازاریابی به شرح زیر می…