نوشته‌ها

seghtejanin

جرم سقط جنین توسط مادر

/
جرم سقط جنین توسط مادر اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و اش…
tanbihbadani

جرم تنبیه بدنی کودکان

/
جرم تنبیه بدنی کودکان جرم تنبیه بدنی کودکان از آنجا که می…