نوشته‌ها

hezanat

حضانت فرزند بعداز مرگ پدر

/
حضانت فرزند بعداز مرگ پدر در صورت فوت پدر طفل طبق قانون حضان…
hoghough

خدمات حقوقی

خدمات حقوقی برخی خدمات قابل ارائه از طریق سایت به شرح زیر می …
malekiatmanavi

دانستنی های حقوق مالکیت فکری

/
دانستنی های حقوق مالکیت فکری حق پدیدآورنده، عبارت است از …
fata

مجازات نشر فیلم وعکس خصوصی

/
مجازات نشر فیلم وعکس خصوصی مجازات سوءاستفاده از عکس و فیلم‌ها…
mozahemtelephoni

مجازات مزاحمت تلفنی از منظر حقوقی

/
مجازات مزاحمت تلفنی از منظر حقوقی تعریف مزاحمت تلفنی مزاحمت تلفنی عبارت…
shekvaie

نحوه طرح شکایت کیفری

/
نحوه طرح یک شکایت کیفری تظلم خواهی به دوگونه در دادگستری میسر …
publisher

مجازات کپی برداری کتاب

/
جرم و مجازات کپی برداری کتاب خلق اثر حتی اگر به طور کامل ا…
tanbihbadani

جرم تنبیه بدنی کودکان

/
جرم تنبیه بدنی کودکان جرم تنبیه بدنی کودکان از آنجا که می…
tasarof

دعوای تصرف عدوانی

/
دعوای غصب منزل یا تصرف عدوانی دعاوی تصرف عدوانی شامل دعاوی حقوقی…
khianat-dar-amanat

جرم خیانت در امانت

/
جرم خیانت در امانت جرم خیانت در امانت همچون بسیاری از جرایم دیگر از…