نوشته‌ها

photo_2015-10-31_01-33-19

فروش ملک قولنامه ای

/
فروش ملک قولنامه ای به ۲ نفر گاهی فروشنده قولنامه‌ای را امض…
tajdidnazar

راه های اعتراض به رای کیفری

/
راه های اعتراض به رای کیفری آنچه که در حال حاضر مردم عادی بیشتر…
hoghough

خدمات حقوقی

خدمات حقوقی برخی خدمات قابل ارائه از طریق سایت به شرح زیر می …
shekvaie

نحوه طرح شکایت کیفری

/
نحوه طرح یک شکایت کیفری تظلم خواهی به دوگونه در دادگستری میسر …
oath

ویژگی های شاهد در دادگاه

/
ویژگی های شاهد در دادگاه شهادت شهود از قرن ها پیش و در همه نظام …