نوشته‌ها

mesvak

آموزش مسواک زدن به کودکان

/
بهترین زمان آموزش مسواک زدن به کودکان بیش از ۴۰ درصد از کودکانی که به کودکس…
milkteeth

مراقبت از داندان های شیری

/
مراقبت از داندان های شیری  مراقبت از دندان‌های شیری تا وقتی ک…