نوشته‌ها

management

داستان پندآموز مدیریتی

/
داستان پندآموز مدیریتی مدیریت ، دنیای داستان ها و نکته هاس…
مدیریتی

راهکارهای مدیریتی

/
راهکارهای مدیریتی ۱) حفظ مشتری، ارزان‌تر از پیدا کردن یک مشتری جدید است آیا…