نوشته‌ها

shakhsiat

چه شخصیتی دارید

/
معیار اول ۱- به نظر من شرایط غیرقابل پیش بینی بسیار هیجان انگیز …
negative-mind

کرم ذهن

/
شخصیت شناسی: کرم ذهن دارید؟ در اینجا، بخشی از پژوهش های شخصیت شناسی…