نوشته‌ها

mozahemtelephoni

مجازات مزاحمت تلفنی از منظر حقوقی

/
مجازات مزاحمت تلفنی از منظر حقوقی تعریف مزاحمت تلفنی مزاحمت تلفنی عبارت…
tajavoz

جرم تجاوز به عنف و مجازات آن

/
جرم تجاوز به عنف و مجازات آن خبرنگار خراسان در گفت وگو با قاضی عزیزی از وکلا و …
seghtejanin

جرم سقط جنین توسط مادر

/
جرم سقط جنین توسط مادر اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و اش…
قانون_دیه

قانون دیه

/
 قانون دیه باب اول - در باب قانون دیه تعریف دیه و موارد آن ماده …