نوشته‌ها

روش متقاعد سازی در مذاکره

/
روش متقاعد سازی در مذاکره روش متقاعد سازی در مذاکره :همه ما به روش…
maharatertebati

راه هایی برای مهارتهای ارتباطی

/
راه هایی برای مهارتهای ارتباطی برقراری ارتباط موثر یکی از مهم ترین مهار…
mozaakere

سی ثانیه تا موفقیت

/
سی ثانیه تا موفقیت سی ثانیه تا موفقیت : لحن مذاکره مطلوب تاثیر بسیار …
negotiati1-3

انواع مذاکره

/
انواع مذاکره انواع مذاکره به دو دسته تقسیم بندی می شود: ۱- مذاک…