طرح کسب و کار

طرح کسب و کار :کارآفرینی و ایجاد هر نوع کسب‌ و کار جدید اغلب با مخاطراتی همراه می‌باشد. از اینرو اهمیت استفاده از یک نقشه و الگوی مناسب برای انجام مطالعات و بررسی جامع قبل از شروع به فعالیت و به حداقل رساندن این مخاطرات و آسیب‌ها ضروری است.
برنامه کسب و کاربه عنوان ابزاری برای پیش‌بینی و مدیریت بهتر کسب‌ و کارهای موجود و یا جدید می‌باشد.

در سازمان نگرش مدل کسب و کار به تفکیک مخاطب متفاوت تدوین میشود تا بیشترین سودآوری را داشته و بالاترین بازدهی را دارا باشد.

هدف از ارائه بیزینس پلن به شرح زیر میباشد:
جذب سرمایه گذار / شریک
دریافت نمایندگی از شرکت های داخلی
دریافت نمایندگی انحصاری از برندهای خارجی
دریافت وام
توجیه مدیرعامل یا هیئت مدیره

اهداف ایجاد یک طرح کسب و کار:
ایجاد شفافیت وتعریف ماهیت کسب و کار و جهت گیری آن در طول زمان
بیان چشم انداز آینده
ابزار جذب سرمایه
جذب شریک یا همکار شایسته
کمک به مدیریت شرکت