, ,

مزایای استفاده از آموزش الکترونیکی

/
مزایای استفاده از آموزش الکترونیکی و آنلاین برای آموزش پرسنل در…
maharatfardi

مهارت های فردی

/
مهارت های فردی خودآگاهی خودآگاهی ، توانایی شناخت و آگاهی از …
engineering

مهندسی فنی

/
مهندسی فنیسازمان کارآفرینی نگرش با همکاری جمعی از متخصصین و…
marketingservice

خدمات بازاریابی

خدمات بازاریابی خدمات سازمان بازاریابی نگرش در حوزه خدمات بازاریابی به شرح زیر می…
bime

خدمات بیمه

خدمات بیمه بیمه اشخاص: بیمه عمر و حوادث گروهی برای کلیه پرس…
computerservice

خدمات IT

خدمات IT سازمان نگرش در زمینه های زیر آماده ارائه خدمات به اشخاص …
hesabdari

حسابداری و حسابرسی

حسابداری و حسابرسی سازمان کارآفرینی نگرش در حوزه حسابداری و حسابرس…
sanayeghazaee

صنایع غذایی

صنایع غذایی سازمان کارآفرینی نگرش در راستای تکمیل خدمات خود مو…
poostomoo

خدمات آرایشی، پوست و مو

خدمات آرایشی، پوست و موبنا به درخواست شما عزیزان و با توجه به شرایط و…
media

موسیقی، فیلم و عکاسی

موسیقی، فیلم و عکاسی سازمان کارآفرینی نگرش در حوزه موسیفی، فیلم و عکا…