استراتژي

استراتژی Google Ad Manager

Google Ad Manager

مدیر تبلیغات گوگل (Google Ad Manager) اولین مزایده قیمتی خود برای ویدیوها و شوهای برنامه نویسی شده آغاز کرد

این تصمیم بخاطر درخواست های زیاد این صنعت برای شفافیت و سادگی بیشتر در برنامه های کاربردی بوده است.

Google Ad Manager با هدف ساده سازی خریدهای برنامه ریزی شده شروع به انتقال فهرست موجودی خود به اولین فرمت مزایده ای میکند.

از آنجایی که رهبران حرکت برنامه ریزی شده Google AD Manager (که سابقا دبل کلیک بود) تاثیر زیادی بر روی این صنعت خواهد داشت و به سمت مزایده های اولین قیمت رفت.

 

چرا باید به این مورد توجه داشته باشیم

در مزایده اولین قیمت، خریداران قیمت واقعی مزایده را پرداخت میکنند. در حالیکه در مزایده دومین قیمت، برنده تقریبا پول مزایده را بیشتر از رقیب بعدی میپردازد. فرمت مزایده قیمت دوم در ابتدا پایه ای برای خرید تبلیغات برنامه ریزی شده بود که راهی برای ناشران برای استفاده از مابقی دارایی خود می باشد.

برنامه های نرم افزاری با رشد اکوسیستم ادتک و این صنعت بسیار پیچیده شده اند. این پیچیدگی به این معنی است که این کار هم برای انتشار دهنده و هم مبلغ استفاده از ارزش گذاری دارایی را دشوار کرده است.

گوگل اولی کسی نیست که مزایده قیمت اول را راه انداخته است، اما موقعیت آن در بازار به این معنی است که بزرگترین موج را در این اکوسیستم و پلتفرم فروش جانبی و تقاضای جانبی در پاسخ به تغییرات ایجاد کرده است.

به گفته گوگل از آنجایی که این تغییر از قیمت دوم به اول نیازمند تغییر در هر دو بخش خریدار و فروشنده در استراتژي های برنامه ریزی شده می باشد، ما به همه زمانی برای آماده شدن در ماه های آینده قبل از اینکه این کار را استارت بزنیم، میدهیم. در طول این زمان، ناشران و توسعه دهندگان اپ نیاز به تفکر مجدد درباره چگونگی استفاده از طبقات قیمتی هستند و شرکای تجاری شرکای تجاری نیازمند تنظیم نحوه مزایده برای Google Ad Manager  هستند.

مطالب بیشتر
شرکت لازادا سنگاپور بدنبال یک شرکت ۳۶۰ درجه (جامع)

در حراج قیمت اول، همه خریداران برنامه در کنار یک تبلیغ کننده برای فروش مستقیم در یک مزایده رقابت خواهند کرد. پیشنهادها با خریداران دیگر قبل از حراج به اشتراک گذاشته نخواهد شد و قیمت برای یک خریدار دیگر تعیین نخواهد شد.

منبع: مارکتینگ لند

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید