مرکز جامع مهرهای امنیتی و ضدجعل ایران

نگرش ٬ بازاریابی مرکز جامع مهرهای امنیتی و ضدجعل ایران (مجما) 

 

 

 

مهر امنیتی و ضدجعل

  اطلاعاتی درباره مهرهای امنیتی:

   مرکزفناوری مهرهای امنیتی وضدجعل ایران، برای هریک از مهرهای امنیتی خود ، یک شناسنامه یاسند مالکیت مهر که نشان دهنده مالک اصلی مهر ومشخصات مهر تملیکی است را ارائه میدهد.

این امر برای شناسایی وجلوگیری افراد سودجو و جاعل که مقاصد شوم را با معرفی نادرست خود دنبال میکنند موثراست. بدین روش هرکسی نمیتواند با هویت یا مدارک جعلی اقدام به ساخت مهر دیگری نماید.

ازدیگر مزایای این شناسنامه که توسط مرکز مهرهای امنیتی و ضدجعل صادر میشود این است که دارنده مهر براحتی در محاکم قضایی یا انتظامی یا هرجایی که نیازبه سندی دال براینکه مصدق صاحب مهر وطرح مهر باشد میتواند استناد نماید.

این مهرها تمامی قابلیت های امنیتی یک اسکناس یا اوراق بهادار را دارا میباشد و این امر درجلوگیری از جعل هر نوع سندی که ممهور به مهر امنیتی است نقش بسزایی دارد.

برخی از مشخصه های مهرهای امنیتی :

مرکزفناوری مهرهای امنیتی و ضدجعل ایران به دوگروه مهرهای عادی و مهرهای امنیتی و ضدجعل تقسیم میگردد.

مهرهای عادی که برای اقشارمختلف جامعه بادریافت مدارک مربوطه ساخته شده و از سامانه ثبت ملی مُهرمجما،کد رهگیری به متقاضی ارائه میدهد . مهرهای ژلاتینی،لیزری،رنگی،نامرئی و برجسته و مهرهای امنیتی وضدجعل به دلیل حساسیت بالا فقط برای اشخاص حقوقی ونهادها و ارگانهای دولتی و غیردولتی ساخته میشود.

برای افراد حقیقی با معرفی نامه ای مبنی برگواهی عدم سوء پیشینه کیفری و تایید کارشناس دایره مبارزه باجعل وکلاهبرداری اداره آگاهی صادرمیگردد،ساخته میشود.

مجما مجهز به آزمایشگاههای تشخیص جعل و آشکارساز رمز میباشد.ازاین رو هرشخصیت حقوقی با اعلام نیاز خود مبنی بر درخواست مُهرامنیتی وضدجعل از مزایای این مرکز برخوردارخواهدشد.ما با تحقیق و آزمایش بر نیازمشتری به مهرهای امنیتی و ضدجعل ونوع کاغذ مصرفی و تجویز و تجهیز به نکات امنیتی،بصورت کاملا علمی و حرفه ای از بروز جعل جلوگیری مینماید.

ساختارمهرهای امنیتی وضدجعل متشکل از تمامی قابلیتهای اسکناس واوراق بهاداردریک دستگاه اتوماتیک مهراست.

استفاده از قابلیتها وجوهرهای امنیتی اعم از : مُهررمزدار – مُهرحرارتی – مُهرواترمارک – مُهرفلورسنت – مُهرمکمل زن – مُهرهای حساس دربرابر اشعه ایکس وجوهرهای ضدکپی – مُهرهای برجسته زن رنگدار از نمونه های مهرهای امنیتی میباشند.

جهت سفارش مهرهای امنیتی میتوانید از سه راه :

۱- ارتباط با سازمان بازاریابی نگرش با شماره های ۴۳۸۴۱۸۱۹-۰۲۱ و همراه ۰۹۹۰۲۰۴۲۰۷۰ و یا شماره های نمایندگان معرفی شده نگرش که در صفحه مربوطه آمده است 

۲- ارتباط مستقیم با مرکز مجما  www.smohr.ir

۳- ارسال عدد ۱ به شماره ۱۰۰۰۵۶۹۲