نوشته‌ها

خشکی_بدن

بدنم مثل چوب خشک است

/
بدنم مثل چوب خشک استگاهی اوقات فرد موقع بیدار شدن از خو…