نوشته‌ها

نظر کارشناسان بازاریابی

کارشناسان بازاریابی درباره آینده تجربه مشتری صحبت میکنند

/
نظر کارشناسان بازاریابی درباره آینده آن   تجربه مشتری برای بر…
ابزار بازاریابی

استفاده از تشخیص چهره در بازاریابی

/
ابزار بازاریابی ابزار جدیدی که از قابلیت تشخیص چهره استفاده م…
تجربه مشتری

به رغم بهبود تجارب دیجیتال، مشتریان هر روز ناراضی تر میشوند

/
دنیای دیجیتال و تاثیر آن بر روی تجربه مشتری   برندهای استرال…
تجربه مشتری

وال مارت از روبات برای قفسه های خود استفاده میکند

/
وال مارت از روبات برای قفسه استفاده میکند      …
استراتژی بازاریابی

استراتژی توصیه دیجیتال

/
برگزاری استراتژی توصیه دیجیتال به صورت زنده! ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۷ …