نوشته‌ها

jazabiat
,

هفت راه نفوذ در دل ها

/
هفت راه نفوذ در دل هاکلید برقراری ارتباط عالی با دیگران بسیا…
wild-child
,

دستاورد بازی های کامپیوتری

/
بچه های خشن و منزوی؛ دستاورد بازی‌های کامپیوتری    اگر…
hand-fingers
,

انگشتان دست چه می گویند؟

/
طول انگشتان دست چه می‌گویند؟ بر اساس طول انگشتان دست شما م…
negative-mind
,

کرم ذهن

/
شخصیت شناسی: کرم ذهن دارید؟   در اینجا، بخشی از پژوهش ها…
khodkoshi
,

علل خودکشی

/
نگاهی به علل خودکشی جوانان و راه‌های پیشگیری از آنزندگی بال…
vabastegi
,

انواع وابستگی

/
انواع وابستگی  وابستگی و خشم اگرچه شم…
independence
,

غلبه بر وابستگی عاطفی

/
غلبه بر وابستگی‌ عاطفی شدید  افراد وابسته می‌توانند شریک زندگیت…
depedence
,

وابستگی عاطفی

/
وابستگی عاطفی چیست؟و چرا بوجود می آید؟رفتار و کردار و حتی…