نوشته‌ها

خشم
,

من خشن هستم؟

/
شخصیت شناسی: من خشن هستم؟ هیچ انسانی عصبانی،افسرده و خشمگین به دن…