نوشته‌ها

پلتفرم تحلیل تماس

آیا شرکت شما به یک پلتفرم آنالیز تماس نیاز دارد؟

/
 پلتفرم تحلیل تماس تجزیه و تحلیل تماس می تواند نقش مهمی در…
پلتفرم بازاریابی

ارزشمندترین پلتفرم بازاریابی

/
فیس بوک ارزشمندترین پلتفرم بازاریابی رسانه اجتماعی برای کسب و کارها …
تکنولوژی بازاریابی و پلتفرم داده مشتری

پلتفرم های داده مشتری و نقش آن در بازاریابی

/
ظهور پلتفرم داده مشتری به عنوان«سیستم عصبی متمرکز» در تکنولوژی بازاری…
پلتفرم بازاریابی خودگردان

پلتفرم های خودگردان بازاریابی

/
چه زمانی پلتفرم بازاریابی خودگردان خواهیم داشت؟ تحلیلگر، دیوید …