همکاری

همکاری با نگرش

همکاری با نگرش

کارآفرینی نگرش برای تکمیل نیروهای فعال خود اقدام به پذیرش افراد فعال در زمینه های مختلف ثبت شده در قسمت خدمات سایت نموده است . افرادی که مایل به همکاری هستند درخواست خود را در فرم زیر ثبت نمایند و یا برای تسریع رزومه کامل ٬ اسکن کارت ملی و یک قطعه عکس به آدرس زیر ارسال نمایند :

[email protected]

Comments or questions are welcome.

* indicates required field