درباره نگرش

شرکت نگرش آفرینان کسب و کار با شماره ثبت ۴۸۵۹۳۰ در زمینه موضوع مندرج در اساسنامه شرکت فعالیت می نماید:

برند نگرش

موضوع شرکت :

  • انجام کلیه امور٬ طرح ریزی و اجرای بازاریابی غیر هرمی با استفاده از تمامی روشهای علمی
  • طرح ریزی و اجرای برنامه های استراتژیک
  • تجارت الکترونیک غیرهرمی
  • انجام مطالعات راهبردی و طرح های جامع
  • تهیه ٬‌ساخت و تدوین ساختارها و سازه های مدرن و سنتی جهت ارتقاء سطح فروش و خدمات
  • ارائه خدمات و مشاوره در زمینه مطالعه بازار٬ بازارشناسی و بازاریابی مجاز غیرهرمی
  • شرکت در مناقصات و مزایدات و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی
  • اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی
  • شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی
  • ارائه خدمات مشاوره در زمینه موضوع فعالیت شرکت

عضویت سازمان بازاریابی نگرش در انجمن اقتصاددانان ایران