عارضه یابی صنایع

آسیب شناسی صنایع

چرا نیاز به آسیب شناسی داریم؟

با ظهور علم و فناوری در کسب و کارها، نرخ رشد و سرعت تغییر بسیار زیاد شده است و روزانه درصد زیادی از اطلاعات وارد سازمان ها و شرکت ها میشود که این میتواند عاملی برای ایجاد چالش در سازمان ها باشد، برای همین اهمیت و ضرورت شناخت پتانسیل ها، توانایی ها، نقاط قوت و ضعف بیش از هر زمانی خودنمایی میکند. 

آسیب شناسی در ایران با الگوهای دیدگاه تعالی انجام میشود که چندان کامل و قوی نمیباشد این در حالی است که میتوان با آسیب شناسی مشکلات زیرساختی سازمان ها و شرکت های ایرانی را کشف کرده ، و با اصلاح آنها می توان زیرساخت های لازم را برای تولیدات ملی و پیشبرد صنایع استفاده کرد. 

آنچه در حال حاضر شرکت ها، صنایع و کسب و کارهای ایرانی نیازمند آن هستند، کشف و شناخت آسیب های سازمانی در ابعاد گوناگون و ارائه راهکار و روش های بهبود برای این عارضه ها و نواقص می باشد تا سازمان ها بتوانند به یاری آن نیاز لازم برای توسعه و پیشرفت را مرتفع سازند و در راستای گسترش گام بردارند. 

برای رفع این نیاز و کمک به سازمان ها و ارگان ها، سازمان بازاریابی نگرش با کمک مدیران باتجربه و تحصیل کرده، اقدام به عارضه یابی و بررسی و ارزیابی واحدهای تجاری مختلف نموده است. این عارضه یابی با الهام از مدل تعالی سازمانی و به روشی کامل انجام میگردد. 

سازمان بازاریابی نگرش با بهره گیری از استانداردهای روز و روشنگرانه اقدام به آسیب شناسی نموده و آماده ارائه خدمات زیر می باشد:

۱-بررسی وضعیت شرکت و ارائه نقاط قوت و قابل بهبود در قالب یک گزارش شناخت (بصورت رایگان )

۲- طراحی و انجام کارهای پژوهشی میدانی برای شناخت عمیق تر وضعیت شرکت

۳-ارائه راهکارها و برنامه های بهبود و کسب موفقیت بیشتر

۴- همکاری با شرکت در اجرای برنامه های بهبود نهایی شده

ما در صورت فراهم شدن شرایط همکاری در اجرای برنامه های بهبود ٬ موفقیت برنامه های بهبود و حصول نتایج را در شاخص های کلیدی مثل فروش ٬ سود آوری و کاهش هزینه ها تضمین می نمائیم

این امکان وجود دارد که بصورت سرمایه گذاری مشترک ٬‌بهبودهای مورد انتظار طرفین دنبال گردد.

آسیب شناسی و برنامه های بهبود برای سازمان های متوسط تا کلان کارایی داشته و به آن ها در راستای ارتقا سطح سازمانی کمک بسزایی می نماید

مدل تعالی سازمانی اروپایی