بازاریابی شرکت ها و صنایع

سازمان بازاریابی نگرش با بهره گیری از تکنولوژی روز و بازاریابی علمی همراه شما بوده و به رصد بازار پرداخته و اقدام به ارائه طرح های بازاریابی برای افزایش فروش و جذب تعداد بیشتری از مشتریان می نماید.

سازمان نگرش در زمینه بازاریابی برای شرکت ها و صنایع موارد زیر را ارائه مینماید:

  • طراحی برنامه بازاریابی با توجه به نوع کسب و کار
  • ارزیابی بازار
  • امکان سنجی
  • نیازسنجی
  • ارائه ایده تولید با توجه به نیاز بازار
  • بهره گیری از نرم افزارهای بازاریابی
  • ارزش گذاری محصول / خدمت
  • بازاریابی خارج از ایران
  • برقراری ارتباط با تامین کننده
  • بازاریابی صنعتی

و …

در بازاریابی عمدتا قبل از تولید محصول، فرآیندی انجام میشود تا مشخص شود که شرکتتان به چه مصحولاتی نیاز دارد و باید چه محصولاتی را تولید و عرضه نمایند. 

باید روش‌های قدیمی بازاریابی را فراموش کرد. این روزها با پیشرفت سریع تکنولوژی و ورود تازه‌ها به بازار‌های دنیا، برای دوام آوردن میان رقبا باید شیوه‌های مدرن بازار‌یابی را به کار گرفت.