۱۸ کتاب بازاریابی معتبر و مفید

۱۸ کتاب بازاریابی معتبر و مفید

در اینجا قصد معرفی ۱۸ کتاب بازاریابی معتبر و مفید را داریم تا بتوانید با مطالعه آن ها اطلاعات بسیار خوبی بدست آورده و از آن استفاده کنید.

۱مدیریت بازاریابی فیلیپ کاتلر

کتاب بازاریابی کاتلر سال ۲۰۱۰ توسط فلیپ کاتلر پدر علم بازاریابی نوشتهشدهاست.

کاتلر در این کتاب اصول اولیه بازاریابی و چارچوب خلق ارزش برای مشتری را توضیح داده است.

برای شروع کار و مطالعه در زمینه بازاریابی اولین منبعی که باید مطالعه شود این کتاب است.

با خواندن این کتاب معانی و اصول بازاریابی را درمییابید و دید جامع و کامل نسبت به علم بازاریابی پیدا میکنید. ویرایش هفدهم این کتاب شامل ترندهای بازاریابی و مثالهای جدید نیز هست.

 

۲نسل چهارم بازاریابی کاتلر

 

در این کتاب که سال ۲۰۱۷ منتشر شده، کاتلر نسل بعدی بازاریابی را معرفی کرده است.

این کتاب نظرات جدید آقای کاتلر است و در آن با توجه به تغییرات دنیای بازاریابی نکاتی برای اصلاح دید سنتی بازاریابی بیانشده و نکاتی کاملاً جدید نیز بررسیشده است.

مطالعه این کتاب بعد از کتاب مدیریت بازاریابی کاتلر توصیه میشود.

این کتاب به شما کمک میکند با تغییرات بازاریابی در دنیای دیجیتال پیش بروید و مشتریان بیشتری جذب کنید.

امروزه افراد زمان کمتری را به توجه به برندها اختصاص میدهند و با برندهای بسیاری در اطراف خود برای انتخاب مواجه هستند.

بنابراین شما باید برخیزید و روبروی آنها قرار بگیرید و توجه مخاطب را جلب کنید و پیام خود را منتقل کنید.

۳برنامهریزی بازاریابی: مفاهیم، الگوها، ساختارها، استراتژیها

 

اگر در زمینه برنامهریزی بازاریابی قصد مطالعه کتابی دارید، کتاب برنامهریزی بازاریابی، مفاهیم، الگوها، ساختارها، استراتژیها تألیف شده توسط علیاکبر اسلام را بخوانید.

این کتاب جنبهها و ابعاد مختلف برنامهریزی بازاریابی را با ملاحظات استراتژیک و تاکتیکی (بلندمدت و کوتاهمدت) و با نگرشی علمی و کاربردی موردتوجه قرار میدهد.

هدف کلی این کتاب، بیان تئوریها و آموزش نحوه بهکارگیری برنامهریزی استراتژیک و عملیاتی بازاریابی است. به عبارتی نحوه طراحی و اجرای برنامههای بازاریابی بیان میکند.

 

۴بازاریابی استراتژِیک: نگرش راهبردی

کتاب بسیار خوب در زمینه بازاریابی استراتژیک که البته نکات دشواری در آن بیانشدهاست و بعد از کتابهای ابتدایی برای یادگیری نکات پیچیدهتر توصیه میشود.

در این کتاب که نوشته کارل جان آلیسیم است، فرآیند برنامهریزی بازاریابی استراتژیک، مأموریت، استراتژیهای ارزش و تعریف بازار و بسیاری از مباحث مهم دیگر بیانشدهاست.

مطالب بیشتر
بازاریابی خودروهای برقی

همچنین نحوه تحلیل داخلی، تحلیل مشتری، صنعت و رقیب ورا توضیح میدهد.

۵کتاب استراتژیهای بازاریابی با رویکردی تصمیم محور

 

اگر میخواهید در زمینه استراتژی بازاریابی نگاه عمیقتری داشته باشید، کتاب استراتژیهای بازاریابی منتشر شده توسط دفتر پژوهشهای فرهنگی گزینه مناسبی است.

این کتاب که نوشته اورویل سی واکر است، هم مانند بقیه کتابها ابتدا کلیات بازاریابی را بیان و سپس در زمینه تدوین و پیادهسازی استراتژی بازاریابی نکات عمیقتر و تخصصیتری را عنوان میکند.

۶جنگ بازاریابی

جنگ بازاریابی نوشته آل ریس و جک تروت، کتابی است که در آن بهترین تاکتیکهای دفاعی چریکی و همچنین جدیدترین قوانین تجاری، آموزش دادهشدهاست.

آل ریس در این کتاب، تجارت و بازاریابی را از جهت نیاز به استراتژی به جنگ تشبیه کرده و دنیای تجارت را از دیدگاهی استراتژیک بررسی میکند.

این کتاب پرفروشترین کتاب تجاری جهانی معرفیشدهاست.

۷–  کتاب خبر ربایی، پدیده نوظهور در بازاریابی

کتاب خبر ربایی نوشته محمود محمدیان و محمد مرشدی صائین از انتشارات مهربان است.

در این کتاب توضیح داده شده چگونه با هوشمندی جلوی هزینههای میلیاردی در تبلیغات را بگیریم و به همان اندازه اثربخش باشیم؟

این کتاب مهارتی در بازاریابی به نام خبر ربایی را توضیح میدهد و بیان میکند که کسبوکارها باید اخبار و اتفاقات جامعه را دنبال کنند.

سپس با توجه به روحیات مخاطب و متناسب با شرایط جامعه عکسالعمل مناسب در برقراری ارتباط با مشتریان و یا جذب مشتری جدید نشان دهند.

از دیدگاه این کتاب یک کارشناس بازاریابی باید توانایی استفاده صحیح از فضای اجتماعی حول کسبوکار خود را داشته باشد.

مزیت استفاده از این رویکرد این است که در زمان کم میتوان بیشترین توجهات را برند خود جلب کرد.

۸استراتژی اقیانوس آبی (Blue Ocean)

کتاب استراتژی اقیانوس آبی کتابی است در زمینه بازاریابی استراتژیک که حاصل تلاش بیستساله چان کیم و رنه مابورنیا است.

نویسندگان این کتاب با بررسی بیش از ۱۵۰ حرکت استراتژیک دنیا در بیش از ۳۰ صنعت متفاوت در ۱۰۰ سال گذشته کتاب استراتژی اقیانوس آبی را تألیف کردهاند.

در این کتاب، رویکردی ترکیبی (ترکیب استراتژی تمایز و استراتژی کاهش هزینه) برای استراتژی سازمانی بیانشدهاست.

چان کیم راه موفقیت در کسبوکار را عدم رقابت با کسبوکارهای مشابه میداند و معتقد است باید با خلاقیت و راهکارهای درست مسیر متفاوت خود برای ارائه محصول را پیدا کرد و برای محصول خود تقاضا خلق کرد.

مطالب بیشتر
اولین کمپین بازاریابی Mothercare

۹اصول بازاریابی داده محوریا ۱۵ معیاری که هر بازاریاب باید بداند.

این کتاب نوشته مارک جفری، کتابی پایهای برای بازاریابی داده محور است.

کتاب اصول بازاریابی داده محور یک راهنمای روشن برای استفاده از یک رویکرد استراتژیک محکم و دقیق است که منجر به دستیابی به سود قابلتوجه میشود.

۱۰گاو بنفش (Purple cow)

کتاب گاو بنفش از کتابهای معروفی است که مطالعه آن به هر کس که در حوزه بازاریابی قصد فعالیت دارد توصیه میشود.

این کتاب نوشته سث گودین، از نویسندگان شاخص در بازاریابی و مدیر بازاریابی اسبق شرکت یاهو است.

تمرکز کلی گاو بنفش بر استراتژی تمایز در بازاریابی است و متفاوت بودن را تنها راه موفقیت در کسبوکار میداند.

درواقع بیان میکند که افزایش تمایل به کارهای شگفتیآفرین، ایمنی در مقابل رقیبان را به همراه دارد.

۱۱بازاریابی محتوایی، کسب مشتریان بیشتر با بازاریابی کمتر

نویسنده این کتاب، جوپولیتسی، پدر بازاریابی محتوا است.

درواقع او اولین کسی است که اصطلاح بازاریابی محتوا را معرفی کرده است و در این کتاب مباحث مربوط به بازاریابی محتوا را بهخوبی بررسی و بیان کرده است.

طبق تعریف جوپولیستی، بازاریابی محتوا، انتشار اطلاعات مفید و در ارتباط با حوزه کسبوکار برای مخاطبان است و هدف از این کار، ترغیب مخاطب به انجام یک رفتار خاص و یا تغییر رفتار است.

 

۱۲بازاریابی محتوایی در رسانههای اجتماعی

کتاب بازاریابی محتوایی در رسانههای اجتماعی نوشته جیم بری با ترجمه مریم نجفی توسط انتشارات نسل روشن عرضهشدهاست.

این کتاب توضیح میدهد که چگونه محتوای دیجیتال، رسانههای اجتماعی و روشهای بهینهسازی موتورهای جستجوگر (سئو) در کنار هم باعث افزایش ترافیک وبسایت، افزایش لید و افزایش فروش میشود.

این کتاب دومین منبع معتبر بعد از کتاب جوپولیستی در زمینه بازاریابی محتوایی است.

۱۳استراتژیهای محتوایی شرکت

استراتژی محتوایی نوشته کوین پی.نیکولز، یک راهنمای خوب برای چگونگی تهیه و پیادهسازی استراتژیهای محتوایی است.

این کتاب مزایای استراتژی محتوا برای کسبوکارها را بهخوبی بیان میکند.

۱۴بازی پردازی در بازاریابی

اگر علاقهمند به مباحث بازیسازی و گیمیفیکیشن هستید، توصیه میکنیم کتاب بازی پردازی در بازاریابی را مطالعه کنید.

در این کتاب بازی پردازی بهعنوان یک روش برای رقابت در بازار مطرحشدهاست. با ایجاد بازی و سرگرمی میتوان با مخاطب تعامل کرد و درنهایت رفتار او به سمت خرید تغییر داد.

مطالب بیشتر
کنفرانس و نمایشگاه آل اکسپو

کارشناسان فروش و بازاریابی معتقدند بازی پردازی یا گیمیفیکیشن میتواند میزان فروش را ۱۰۰ تا ۱۵۰ درصد افزایش دهد.

۱۵تحقیقات بازاریابی

تحقیقات بازاریابی از فرآیندهای بنیادین در هر کسبوکار محسوب میشود.

اگر در زمینه بازاریابی در هر صنعتی فعال هستید، مطالعه در زمینه تحقیقات بازار و مخصوصاً کتاب نارش کی مالهوترا را برای رشد کسبوکار شما توصیه میکنیم.

ترجمه این کتاب را نشر مهربان منتشر کرده است.

در این کتاب شش مرحله فرآیند تحقیقات بازاریابی بهطور کامل توضیح دادهشدهاست.

۱۶مدیریت رفتار مصرفکننده

این کتاب منبع خوب برای یادگیری مهارتهای بازاریابی و شناخت رفتار مصرفی مشتریان است.

رفتار مصرفکننده ازجمله مباحث تأثیرگذار در مدیریت بازاریابی است که دانش مربوط به آن برای کسبوکارها در هر صنعتی ضروری است.

با مطالعه این کتاب که نوشته مایکل آر.

سولومون است، شناخت خوبی نسبت به رفتار مصرفکننده و با بررسی مثالهای متعددی که در کتاب گفتهشده، دید کاملی نسبت به آن پیدا میکنید.

۱۷–  Permission Marketing یا بازاریابی اجازهای

بازاریابی اجارهای اثر دیگری از سث گادین نویسنده کتاب گاو بنفش است.

این کتاب نیز ازجمله کتابهای مهم در حوزه بازاریابی است.

سث گادین در این کتاب تحولات بازاریابی را در طول زمان بررسی و تفاوتهای رویکرد بازاریابی درگذشته و حال را مقایسه میکند.

درگذشته بازاریابی به مفهوم آگاهیرسانی به مخاطب بهصورت اجباری بوده است ولی در حال حاضر مخاطب انتخاب میکند که در معرض کدام تبلیغات و رسانهها قرار بگیرد و در بعضی از انواع بازاریابی، مخاطب خود به سراغ کسبوکار میرود.

عنوان این کتاب برگرفته از همین حق انتخاب و بهاصطلاح اجازه از مشتری است و اصطلاح بازاریابی اجازهای ابداع خود سث گادین است..

۱۸بازاریابی چریکی

بازاریابی چریکی یا پارتیزانی ازجمله رویکردهای مفید بازاریابی برای کسبوکارهای کوچک است.

این نوع بازاریابی به مفهوم ایدههای بازاریابی با هزینههای کم و تأثیرات بالا در افزایش سهم بازار است.

کتاب بازاریابی چریکی نوشته جی کن راد لوینسون را انجیل بازاریابی کارآفرینانه مینامند و متخصصین معتقدند هر صاحب و یا کارشناس بازاریابی در کسبوکار کوچک باید آن را مطالعه کرده باشد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید